h
31 oktober 2014

Begroting Uden 2015

6 november staat de begroting 2015-2019 op de agenda van de gemeenteraad. Lees hier onze reactie op deze begroting en algemene beschouwingen over het afgelopen politieke jaar: Algemene Beschouwingen 2015 SP Uden.

Lees verder
7 oktober 2014

Zorgtour van Rijn in Uden

Staatsecretaris van Rijn is op tour door het land. Gisteren deed hij Uden aan om in gesprek te gaan met de zorgwethouders uit de regio. Samen met SP leden uit de regio, clientenraden, Abvokabo en bezorgde burgers verzorgde wij een warm welkom om hem duidelijk te maken dat zijn plannen tot afbraak leiden en dit moet stoppen.

Lees verder
1 oktober 2014

Stop de afbraak in de zorg

Staatssecretaris van Rijn is op tour door het land. Op 6 oktober doet hij Uden aan (Markant 13:00 uur) en gaat daar in gesprek met wethouders uit de omgeving. Hij wil de zorgen wegnemen die er leven. Laten we hem uit zijn droom helpen en duidelijk maken dat zijn plannen een ramp zijn voor de zorg. Hij neemt de zorgen niet weg, hij pakt de zorg af. Stop de afbraak in de zorg en kom maandag 6 oktober om 12:30 uur naar Markant. Maak van Rijn duidelijk dat het zo niet kan.

Lees verder
23 september 2014

Prijsvraag: Nieuwe Website SP.NL

De website van de SP was alweer enkele jaren oud en toe aan vernieuwing. Deze vernieuwing is er enkele weken terug gekomen en de nieuwe site mag er wezen: www.sp.nl

Lees verder
21 september 2014

Zorgenquête

Omdat de bezuinigingen in de zorg (verpakt als transities) grote gevolgen gaan krijgen voor zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers is SP Uden een zorgenquête begonnen. Met deze enquête willen we duidelijk krijgen wat er mis (dreigt) te gaan door alle veranderingen die mensen over zich heen krijgen.

Lees verder
21 september 2014

Alternatief AWBZ

"De zorg wordt onbetaalbaar", "Straks betalen mijn kinderen de helft van hun loon aan AWBZ premie", "De kosten zijn onbeheersbaar". Allemaal kreten die de laatste jaren vaak langs kwamen om de grote bezuinigingen in de zorg te verantwoorden. Bezuinigingen die verpakt zijn in een mooie titel: 'transities'. Maar wat blijkt nu: 70 miljard euro aan ingehouden AWBZ premie is helemaal niet besteed aan zorg, de overheid doet er andere dingen mee. Er is dus voldoende geld om goede zorg te behouden als geïnde premies ook aan zorg besteed zouden worden. Lees hoe de zorg beter kan in het rapport: Een sociaal alternatief voor AWBZ

Lees verder
9 september 2014

Informatienota Huisvesting Arbeidsmigranten

Vandaag presenteerde het college een informatienota over huisvesting arbeidsmigranten. De cijfers liegen er niet om en noodzaken om snel tot een plan van aanpak te komen. De informatienota is tot stand gekomen na een lang en degelijk onderzoek dat gestart is nadat de SP in juni 2012 met een discussienota dit onderwerp op de agenda heeft gezet.

Lees verder
1 september 2014

Verlaging budgetten jeugdzorg

Spencer Zeegers heeft opheldering gevraagd over de voorstellen voor de verlaging op de budgetten jeugdzorg van wel 20 tot 50%. Staatsecretaris van Rijn geeft in de media steeds aan dat de transitie jeugdzorg een zachte landing zal maken met een korting van 2-3%. Deze twee vallen niet met elkaar te rijmen. De vragen staan hier: SP vragen Budgetten jeugdzorg

Lees verder
1 september 2014

Schriftelijke vragen

De raadsleden van de SP hebben niet stilgezeten tijdens het zomerreces en hebben diverse schriftelijke vragen aan het college gesteld. Vragen over Lutteltuin en de kosten die voor bestemmingsplan gemaakt moeten worden door eigenaar. Vragen over leegstand bij agrarische bedrijven en vragen over verlaging bijstand alleenstaande ouders.

Lees verder
25 juli 2014

In Memoriam: Joke de Lange

Vanmogen bereikte ons het droevige bericht dat oud-raadslid Joke de Lange plotseling is overleden.

Lees verder

Pagina's