h
10 juli 2015

MAASHORSTGEMEENTE

Foto: SP

De gemeenteraad heeft het voorstel van het college aangenomen om samen met Landerd te gaan werken aan het vormen van een Maashorstgemeente.

Lees verder
8 juli 2015

Scholing

Op maandag 28 september houden we weer een scholingsavond. De kennismakingscursus is bedoeld voor alle leden die actief willen worden (of zijn) en/of meer willen weten waar de SP voor staat.

Lees verder
22 mei 2015

Buslijnen van de baan

De geplande toekomstige busroute dwars door de straten van een woonwijk gaat definitief niet door. Tijdens de commissievergadering REO waren de bewoners van de Orgellaan, Cimbaallaan en omgeving massaal aanwezig om te laten zien dat ze het niet met deze routes door hun straten eens zijn. Ook waren er 3 insprekers vanuit deze wijk. De politiek begreep de boodschap van de bewoners en gaf duidelijk richting de wethouder aan dat deze routes geen alternatief zijn, nu niet en niet in de toekomst.

Lees verder
12 mei 2015

Bewonersavond HOV

Vanavond (dinsdag 12 mei om 20:00 uur) is er een bewonersavond over de HOV route door Orgellaan en Cimbaallaan in het gemeentehuis (zij-ingang, aanbellen 1.46). De avond is naar aanleiding van het buurtonderzoek dat we onlangs gehouden hebben over de nieuwe HOV route. Uitkomst van het buurtonderzoek is dat de bewoners deze route liever niet door hun straten krijgen en daarbij nog niet geïnformeerd waren door college over deze toekomstige route (besluit hierover is in 2013 genomen). Bewoners aan deze route en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Lees verder
25 april 2015

Enquête HOV

Uden krijgt hoogwaardig openbaar vervoer. Een zogenaamde HOV buslijn. De gemeente en provincie willen een route waarbij de bussen over de rondweg naar een nieuwe afslag ter hoogte van de Orgellaan rijden. Daarna gaat de route rechtdoor over Cimbaallaan en Kennedylaan en bij rotonde rechtsaf naar Violierstraat en busstation. Deze route gaat daarbij dwars door een woonwijk. Er moet een andere route komen omdat de huidige door de Land van Ravensteinstraat opstoppingen veroorzaakt bij de twee rotondes voor het busstation.
 
De SP is bij de bewoners langs deze route gaan vragen wat zij hiervan vinden. Ze gaven aan dat ze deze bussen liever niet door hun straten zien rijden. Ook waren ze nog niet door de gemeente geïnformeerd over deze route. De bewoners zien ook niet in hoe er 12 keer per uur een bus door hun straten kan rijden zonder voor onveilige situaties te zorgen. "Er liggen toch niet voor niets drempels in deze kinderrijke wijk", aldus een bewoner.
Lees verder
10 april 2015

Motie WMO vervoer

Naar aanleiding van vragen in de commissie hebben we gisteren een motie ingediend over het aantal zones dat men kan reizen binnen onze regio in het kader van de WMO. Aanleiding was een klacht dat iemand te horen kreeg van een vervoerder dat er slechts 6 zones gereisd kon worden. In de praktijk betekende dit dat deze persoon niet met de Regiotaxi naar Sint Anthonis kon voor familiebezoek. Vreemd, want volgens de kaders die de raad heeft gesteld mogen reizigers binnen de regio gebruik maken van de Regiotaxi.

Lees verder
1 april 2015

SP Uden stapt uit oppositie

De fractie van SP Uden heeft dinsdag na een lang beraad besloten om per 1 april uit de oppositie te stappen. "De huidige verhoudingen binnen de oppositie maken het onmogelijk om zo nog langer door te gaan" aldus fractievoorzitter Spencer Zeegers. De fractie was verder niet bereikbaar voor commentaar. Meer info: hier

Lees verder
28 maart 2015

Openingstijden Kermis

Bij de commissievergadering AZ hebben we gemeld dat we n.a.v. de eerdere discussie omtrent openingstijden een enquete zullen houden onder kermisexploitanten, horecaondernemers en omwonenden. In de commissie hebben we de andere fracties opgeroepen om mee te doen met het opstellen van deze enquete.

Lees verder
23 maart 2015

28 maart bedankmiddag

Zaterdag 28 maart willen we de vele leden bedanken die zich afgelopen campagne hebben ingezet. Met jullie hulp hebben we in heel Uden ons verkiezingsmateriaal kunnen verspreiden. Folderen, huis-aan-huis afgeven, kraam bemensen, posters plakken, het was allemaal niet gelukt zonder jullie inzet. Daarom een bedankmiddag aanstaande zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur in de Elisabethstraat 21. Tot dan.

Lees verder
17 maart 2015

Interview Spencer Zeegers in Tribune

In de Tribune van maart staat een mooi artikel met Spencer Zeegers. SP leden ontvangen de Tribune thuis, hier is Tribune online te lezen.

Lees verder

Pagina's