h

Plasticinzameling moet beter

4 maart 2018

Plasticinzameling moet beter

Op donderdag 8 maart heeft de SP-fractie het inzamelen van afval geagendeerd voor de commissievergadering. Vooral het inzamelen van plastic is voor veel mensen een grote ergernis. We stellen onder andere voor om het plastic niet in zakken, maar in kliko's in te zamelen, zoals ook gebeurd is in een van de proefgebieden. Daar waren de mensen heel tevreden over. Om te voorkomen dat mensen dan vier kliko's krijgen, kan het oud papier eens in de maand weer op de ouderwetse manier worden aangeboden. De papierkliko kan dan voor plastic gebruikt worden.

U bent hier