h

Schandalig: werken onder minimumloon

6 april 2018

Schandalig: werken onder minimumloon

Misschien leek het nog even of staatssecretaris van Ark op 27 maart een ongepaste 1 april-grap maakte toen ze aankondigde dat werkgevers binnenkort arbeidsgehandicapten onder het wettelijk minimumloon mogen gaan betalen. Helaas was dit niet het geval en worden deze plannen werkelijkheid.

Nu krijgen deze mensen minimaal het minimumloon. De werkgever krijgt hiervoor subsidie. In de nieuwe plannen gaat de werkgever onder het minimumloon betalen en gemeentes mogen dit aanvullen tot minimumloon.

Voor de mensen die dit betreft betekend dit dat ze onzeker zijn of ze werkelijk het minimumloon krijgen, dit is afhankelijk van de gemeente waarin ze wonen. En ook afhankelijk van hoe de politieke wind waait. Dus altijd onzekerheid.

Het betekend ook dat er geen pensioensopbouw meer is.

Deze plannen zijn te schandalig voor woorden. De mensen die het al vaak moeilijk hebben krijgen het nog moeilijker. Eigenlijk krijgen deze mensen gewoon een hele grote middelvinger van onze regering.

Raadlid John-Pierre van Deursen heeft hierover vragen gesteld aan het college in Uden. Naar gelang de antwoorden zullen we vervolgacties uitzetten.

Hieronder de gestelde vragen

Wat zijn de financiële gevolgen van deze plannen voor de inwoners uit Uden met een afstand tot de arbeidsmarkt? Kunt u dit inzichtelijk maken a.h.v. enkele voorbeelden? Graag voorbeelden van deeltijd en voltijd, alleenstaand en gezinnen, beide partners afstand tot arbeidsmarkt, 1 partner afstand tot arbeidsmarkt.

Wat zijn de administratieve gevolgen van deze plannen voor inwoners uit Uden met een afstand tot de arbeidsmarkt? Moeten deze zelf een aanvraag doen voor loondispensatie bij de gemeente?

Gaat de gemeente Uden ervoor zorgen dat het streven van de staatssecretaris wordt uitgevoerd en dat aanvulling plaatsvind tot minimumloon?

Worden mensen aangevuld op individuele basis of wordt er gekeken naar het gezinsinkomen?

Mogen mensen met een afstand tot arbeidsmarkt 40 uur werken en krijgen ze voor deze 40 uur een aanvulling of liggen hier beperkingen op?

Kunt u de gemeenteraad op korte termijn voorzien van een uitgebreide informatienota waarin de gevolgen van deze plannen inzichtelijk worden gemaakt. Kunt u in deze informatienota ook inzichtelijk maken hoe het college uitvoering gaat geven aan de loondispensatie en het streven van de staatssecretaris?

U bent hier