h

SP stelt vragen bij verkoop huizen Area

30 januari 2018

SP stelt vragen bij verkoop huizen Area

Foto: SP

De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen worden alsmaar langer. Area ziet dit anders en tegen de gemaakte afspraken in, verkoopt Area weer drie woningen, 1 in Volkel, twee in Uden. Dit lijkt niet veel, maar wanneer mensen dringend op zoek zijn naar een huurwoning, is dit behoorlijk zuur. Vooral jongeren en starters vissen vaak achter het net.

Sinds 2014 zijn de wachttijden verdubbeld naar 22 maanden, volgens Area. De realiteit laat helaas zien dat dit nog steeds minstens zes jaar is. Wat de cijfers exact zijn, wat de juiste telling is, daar is Area niet geheel duidelijk over, maar voor ons is duidelijk dat de wachttijden gestegen zijn.

Omdat de wachttijden groter worden is het niet wenselijk dat Area woningen gaat verkopen.

De SP is de deuren langs geweest, onder andere in de buurt van de Leeuweriksweg, met de vraag wat er gebouwd moet worden op de plek van het oude politiebureau. De bewoners gaven een eenduidig antwoord; ‘er moeten betaalbare woningen komen, want die zijn er veel te weinig’.

Tijdens een bespreking met de gemeenteraad en Area heeft de SP al aangegeven dat dit te gek voor woorden is; er is een grote woningbehoefte aan betaalbare huurwoningen. Area heeft toen aangegeven dat zij de verkoop van woningen gaan beperken en het verkoopbeleid af gaan stemmen op de aanwas van nieuwe woningen.

Volgens de SP lijkt dit niet te kloppen en willen hier graag vragen over stellen aan het college. Dit doet de SP schriftelijk aan de raadsleden. Dit zijn de vragen die gesteld worden:

  1.  Is het college het met de SP eens, dat er een grote behoefte is aan betaalbare (huur)woningen?
  1. Is het college het ook met de SP eens, dat het onttrekken van 3 woningen niet gewenst is totdat de wachtlijst in ieder geval is teruggebracht naar minimaal het niveau van 2014?
  1. Gaat het college hierover met Area in gesprek om aan te geven dat deze situatie niet wenselijk is?

U bent hier