h

Reconstructie Land van Ravensteinstraat – Kornetstraat - Hobostraat

10 januari 2018

Reconstructie Land van Ravensteinstraat – Kornetstraat - Hobostraat

Foto: SP

Het comité: ‘Reconstructie, niet zonder ons’ heeft vandaag een flinke stap gezet. De bewoners van de Land van Ravensteinstraat , Kornetstraat en Hobostraat voelden zich genegeerd bij de voorgenomen reconstructie. Zo’n 160 handtekeningen (ca 40% van de bewoners)  bewijzen dat het de aanwonenden menens is.

Wethouder van Merwerode  werd een aantal steekhoudende vragen voorgelegd, die later door de bewoners werden toegelicht. Aanvankelijk zou de Hobostraat in de reconstructie niet worden meegenomen, maar de bewoners hebben dit snel rechtgezet. Het tweerichtingen-fietspad, zoals deze bedoeld werd voor de Kornetstraat en Land van Ravensteinstraat is zonder overleg aangelegd naast de Hobostraat. De woordvoerder van het comité:  Gerard van der Bruggen, woordvoerder van het comité, vroeg de wethouder, waarom die situatie in de Hobostraat nooit is geëvalueerd. Was dit immers wel gebeurd dan had hij al heel vlug te horen gekregen dat het ontwerp daar niet deugd. Nu ontstaan files, zijn er te smalle parkeerplaatsen, is er geen ruimte voor hulpdiensten, fietsen mensen op het trottoir en het oversteken van de fietsstraat vanaf de aanliggende parkeerplaats aan de Kornetstraat is bepaald niet zonder gevaar.

De kernvraag was of meerdere alternatieven bekeken kunnen worden, waarin de middenberm vervalt. De opvatting van veel aanwonenden is namelijk dat de problemen (conflictsituaties fietsers en gemotoriseerd verkeer) eenvoudigweg worden verplaatst naar de woningen, die de pech hebben dat zij het fietspad voor de deur krijgen. De aanwonenden zijn van mening dat er voldoende ruimte is voor een veilig fietspad aan weerszijden van de weg,  als de middenberm verdwijnt.

Tenslotte werd geconstateerd, in een enkel geval zelfs door dezelfde mensen, dat 7 jaar geleden bij de toenmalige reconstructie al was voorspeld dat het ontwerp niet zou functioneren. Ook toen hield de gemeente geen rekening met de mening en de ervaring van aanwonenden. Die boodschap is door het comité vandaag luid en duidelijk overgebracht.  

De wethouder hoorde alles aan en zegde toe dat hij er mee aan de slag gaat. Zijn woorden, dat het een schetsontwerp is en dat alles nog mogelijk is, komt niet overeen met wat eerder verteld is. In ieder geval zijn de bewoners nu wel gehoord.

Het was een goed gesprek. De SP zou graag nog een officieel besluitenlijstje zien, maar voorlopig doen we het hier mee.

De wethouder komt binnen een maand met een reactie op de gestelde vragen. Het comité is van mening, dat het nooit zover was gekomen zonder de SP. De partij heeft de omwonenden samengebracht tot één actiegroep.

U bent hier