h
10 januari 2003

WIW- en ID-ers in de kou

Het huidige demissionaire kabinet Balkenende wil ten kosten van alles bezuinigingen op gesubsidieerde banen. Tenminste, op het geld wat daar voorheen voor uitgetrokken werd. Ook wil dit kabinet meer overlaten aan de gemeenten om zelfstandig meer te regelen rond de gesubsidieerde arbeid. De SP Uden verzocht de totale gemeenteraad om over de problematiek van WIW- en ID-ers te praten door middel van een hoorzitting. Maar de coalitie gaf niet thuis.

Lees verder
20 december 2002

SP houdt enquête onder sportverenigingen

In de gemeenteraad van Uden zijn de laatste jaren vele problemen aan de orde geweest van menig sportvereniging. Nog steeds is er sprake van ad-hoc beleid om problemen bij de sportverenigingen op te lossen. Als SP afdeling Uden staan wij voor een eerlijk en consequent sportbeleid in Uden. Dit beleid moet zijn weerslag kennen in een duidelijk beleidsplan en een goede uitvoering.

Lees verder
2 december 2002

SP actief in begrotingsvergadering

Tijdens de begrotingsvergadering in de gemeenteraad van november heeft de SP laten zien actief oppositie te voeren.

Lees verder
2 december 2002

Zit er een luchtje aan het riool?

De aanwezigheid van een goed rioolstelsel is een van de verworvenheden van de vorige eeuw; je ziet het niet, je hoort het niet en als het goed is ruik je het ook niet. Hartstikke fijn dat het er is, want stel je voor dat we nog met poeptonnetjes en bezinkputjes in de tuin van ons natte afval moesten zien af te komen.

Lees verder
2 december 2002

Geen goedkoop vervoer voor ouderen

Dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen, is inmiddels een algemeen uitgangspunt. Dat daarvoor woningen geschikt moeten zijn en zorg thuis geleverd moet worden, is een logisch uitvloeisel. Dat basisvoorzieningen zoals een supermarkt en een postagentschap in de nabijheid moeten liggen, wórdt langzamerhand gemeengoed. Maar dat betaalbaar geschikt openbaar vervoer ook een 'must' is, hebben nog lang niet alle politieke partijen door. Tenminste niet in Uden, waar een SP-voorstel voor goedkoop ouderenvervoer door een meerderheid van de raad getorpedeerd werd.

Lees verder
2 december 2002

Cultureel erfgoed in Uden: Museum voor religieuze kunst (MRK)

De laatste tijd is het MRK geregeld in het nieuws geweest: met uitbreidingsplannen en met een paginagrote column in het Brabants Dagblad over de bevlogen medeoprichter en directeur van het museum Leon van Liebergen.

Lees verder
31 oktober 2002

Slappe woningbouwplannenDit College is niet 'daadkrachtiger'

In de vorige raadsperiode hadden Jong Uden en vooral de VVD de mond vol over de woningbouw. Geen moment ging er voorbij of ze hadden kritiek op het toenmalige CDA-SP-PvdA-college. Zonder rekening te houden met het 'wilde' bouwen half jaren '90 waardoor de Provincie Uden fors afremde tussen 1998 en 2002. Het zou allemaal veel beter en daadkrachtiger gaan als de VVD en Jong Uden in het College zouden komen.

Lees verder
21 september 2002

Algemene Beschouwingen SP

Ieder voorjaar bespreekt de gemeenteraad de zogenaamde Kadernota. In dat stuk staan de gemeenteplannen voor de komende vier jaar. Op 3 juli kwam de eerste kadernota van het nieuwe college in de raad. Vóór die bespreking dienden alle fracties hun Algemene Beschouwingen in.

Lees verder
21 september 2002

SP tegen grootschalige ontwikkeling aan Pastoor Spieringsstraat

In de raadsvergadering van augustus was een lang debat over de toekomst van het winkelcentrum in Uden. Er lagen plannen van B&W die uitgingen van de komst van een V&D naar Uden. Maar V&D komt niet. Reden om nog eens goed na te denken over een miljoeneninvesering, betoogde de SP.

Lees verder
19 juni 2002

SP doet onderzoek rondom LTS

SP-medewerkers hebben huis-aan-huis onderzoek gedaan bij omwonenden van de voormalige LTS. Dat gebouw wordt nu gesloopt en er komen woningen. Maar de definitieve besluiten zijn nog niet genomen door de gemeenteraad. Daarom wil de SP weten hoe de mensen in de directe omgeving er over denken.

Lees verder

Pagina's