h

Bestemmingsplan Uden-Noord / Nistelrodeseweg

9 september 2018

Bestemmingsplan Uden-Noord / Nistelrodeseweg

Er moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld voor Uden-Noord. Alle bewoners,  grondeigenaren en ondernemers zijn uitgenodigd om mee te denken, en velen geven gehoor aan deze oproep.

Najaar 2017 is er een inventarisatieronde gehouden om de situatie en wensen voor de toekomst te bespreken.  Op 19 februari was er een volgende sessie gepland. Tijdens deze bijeenkomst hebben de  gebruikers met elkaar besproken wat de kansen en de bedreigingen vormen voor dit gebied. De gewenste ontwikkeling bleek: wonen, eventueel in combinatie met bedrijvigheid aan huis. Op basis hiervan, samen met het Masterplan Uden-Noord en het coalitieakkoord zijn toen 3 ontwikkelrichtingen opgesteld en op 27 juni gepresenteerd:

  • Wonen+ in het groen;
  • Hoogwaardige snelweggerelateerde bedrijvigheid
  • Mix van wonen en werken.

De intentie van gemeente was om deze 3 richtingen te bespreken maar de bewoners hadden andere verwachtingen en waren hier niet blij mee: weer een avond met rode, oranje en groene briefjes! Dat hadden ze een paar maanden geleden ook al gedaan. Men voelde zich niet serieus genomen! Na discussie werd afgesproken dat de gebruikers met stickers konden laten weten wat niet bespreekbaar is, en wat juist wenselijk.
Het bureau samen met de projectleiders werkt tijdens de zomermaanden de ontwikkelrichtingen verder uit op basis van alle opgehaalde informatie en informeert vervolgens het college. De gebruikers vragen om deze informatie ook toegestuurd te krijgen om zodoende op de hoogte te zijn van de informatie die uit de bijeenkomst is gehaald en aan het college wordt voorgelegd. Dit wordt
toegezegd, maar die toezegging wordt niet in het verslag opgenomen, ook niet nadat dit wordt gemeld.

Op 21 augustus bespreekt het college het advies en neemt een Collegebesluit; pas daarna worden de stukken aan de bewoners/gebruikers ter inzage gegeven.
Op 29 augustus wordt nog een bijeenkomst met de bewoners belegd om ze te informeren en bij te praten voordat het ontwerpbestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De bewoners krijgen vervolgens nog 2 (!) hele dagen om te reageren. Vanuit meerder bewoners komt het verzoek voor meer tijd, maar de besluitvorming zal en moet plaatsvinden
tijdens de raadsvergadering van 25 oktober. 
Ook hierbij voelen de bewoners zich niet serieus genomen: het hele plan duurt al jaren; waarom zou er nu niet een paar weken bij kunnen?

De planning is nu als volgt:
Bespreking in het college : 11 of 18 september

Extra commissie REF : 20 september (beeldvorming)

Commissie REF11 oktober (oordeelsvorming)

Gemeenteraad : 25 oktober (besluitvorming)
Alle bewoners/gebruikers zijn hierbij van harte welkom. Om het woord te kunnen voeren kunt u zich aanmelden via de griffie: griffie@uden.nl

 

U bent hier