h

vermeende koopkrachtstijging van 3% in 2018 als gevolg van gemeentelijke begroting

6 oktober 2017

vermeende koopkrachtstijging van 3% in 2018 als gevolg van gemeentelijke begroting

Foto: SP

3% koopkrachtstijging belooft onze VVD wethouder de Udense burgers. We zijn het laatste jaar voor de verkiezingen wel een sinterklaas begroting vol kadootjes voor de Udenaren gewend maar even vlug rekenend betekend dat .... heeeeel veel geld. En in de begroting is dit geld niet terug te vinden. Is dit verkiezingsretoriek of hebben we verkeerd gekeken. Reden voor de SP om hier vragen over te stellen.

Geacht college,
Fantastisch! Udenaren kunnen dankzij de gemeentelijke begroting rekenen op een forse koopkrachtstijging. Als we de in Kliknieuws en het Brabants Dagblad geciteerde wethouder financiën mogen geloven bedraagt die stijging maar liefst 3%!
Nu zijn we er door de jaren heen wel aan gewend geraakt dat de laatste begroting vóór gemeenteraadsverkiezingen altijd positief is en er veel valt weg te geven, maar 3% koopkrachtstijging is onovertroffen.
Met behulp van het CBS zijn we maar eens gaan rekenen. Volgens het CBS hadden 30.400 personen in Uden in 2014 een inkomen van gemiddeld € 30.300 bruto per persoon. De loonstijgingen zijn in 2015 1% en in 2016 1,3% geweest, aldus het CBS. Het gemiddelde bruto-inkomen  voor een Udenaar zou daarmee in 2016 € 31.001 bedragen. Netto betekent dat in 2016 een inkomen van gemiddeld € 24.196,00.
Om tot 3% koopkrachtverbetering door lastenverlichting voor de burgers te komen kunnen we voor de begroting de volgende rekensom maken:
30.400 inwoners X 24.196,00 x 3%= € 22.066.752,00. Per persoon met een inkomen is dat een bedrag van € 726 op jaarbasis, oftewel € 60,49 per maand. Dat is geen verlaging van de afvalstoffenheffing, maar het compleet afschaffen ervan en nog geld toe ook!
Er wordt in de begroting en in het persbericht een investeringsbedrag genoemd van 16 miljoen euro. Maar ten eerste komt dat bedrag niet aan iedereen ten goede en niet in de portemonnee van de Udense burger, ten tweede wordt investeringen als last over meerdere jaren uitgesmeerd.
Los daarvan weten we ook dat procentuele stijgingen (of dalingen) altijd voor individuen anders uitpakken; 3% van een bijstandsuitkering is toch iets anders dan 3% van vier keer modaal. Niet verhogen van de OZB is voor mensen in dure eigen huizen aantrekkelijk, huurders merken er niets
van…
De SP-fractie is dan ook zeer benieuwd hoe het college van Burgemeester en Wethouders kan onderbouwen dat elke inwoner van Uden door de gemeentelijke begroting er werkelijk 3% in koopkracht op vooruitgaat. Wij kunnen het niet ontdekken in de voorliggende begroting.

U bent hier