h

UITNODIGING LEDEN: DISCUSSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 (WELKE RICHTING, WELKE THEMA’S)

16 juni 2017

UITNODIGING LEDEN: DISCUSSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 (WELKE RICHTING, WELKE THEMA’S)

Foto: SP

Op woensdag 28 juni hebben we van 20:00 tot 22:00 uur een discussieavond over de thema’s waarmee de SP de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wil winnen. Leden zijn van harte uitgenodigd en mogen natuurlijk een introducee meenemen.

Momenteel zijn het bestuur en verkiezingscommissie al druk bezig met voorbereidingen voor deze verkiezingen. Bij deze voorbereidingen komen vaak de thema’s voorbij die we belangrijk vinden en waar we campagne mee willen gaan voeren. Maar voordat we een verkiezingsprogramma gaan schrijven en deze thema’s gaan uitwerken willen we hier eerst met onze leden over discussiëren. Want hoe kijken jullie tegen deze thema’s aan? Zien wij iets over het hoofd?
Thema’s die nu vooral voorbij komen zijn:
- Tekort aan betaalbare woningen.
- Bestrijden van armoede.
- Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk maar vooral voor kinderen.
- Hoe gaat gemeente met inwoners om? Hoe wordt je geholpen, onnodige regels, etc.
- Duurzaam omgaan met onze omgeving.
- Centrum. Ondersteunen of op eigen benen? Betaald parkeren? Markt autovrij?

Tijdens deze avond willen we van jullie horen hoe jullie over deze thema’s denken. Wat is belangrijk en wat is nog belangrijker. Waar moeten we keuzes maken als niet alle plannen kunnen? Wat moet er nu eens echt in Uden veranderen?

We zijn een partij van leden en jou inbreng is daarom belangrijk, dus kom ook. Praat en werk mee aan het beste verkiezingsprogramma van Uden. Tot woensdag 28 juni.

De koffie en kuukskes staan klaar.

Woensdag 28 juni om 20:00
Fractiekamer SP
Gemeentehuis Uden (via zij ingang

 

 

U bent hier