h

Schriftelijke vragen n.a.v. de relatie met de centrumondernemers

17 mei 2017

Schriftelijke vragen n.a.v. de relatie met de centrumondernemers

Al jaren ligt de gemeente in conflict met de vereniging van centrumondernemers in Uden, het SUP. Het SUP luistert niet naar de gemeente maar naar zijn leden en is daardoor in ogen van ex wethouder Vonk dwars en lastig. 
De SP vindt dat dit conflict niet bijdraagt aan het mooier en gezelliger maken van het centrum en heeft daarom in het verleden al meerdere malen de partijen opgeroepen om constructief met elkaar in gesprek te gaan. De SP is van mening dat de centrumondernemers waarschijnlijk beter kunnen beoordelen wat goed is voor het winkelcentrum dan een ambtenaar of een reclame jongen van CLAP communications.

Vorig jaar 6 oktober is er met grote meerderheid van de raad een motie aangenomen van Jong Uden, PvdA, VVD, D66 en Gewoon Uden.
Als het SUP niet wilde luisteren moest er maar een andere organisatie komen.
Na 6 maanden is deze er echter nog niet en heeft het SUP ondertussen aangetoond dat zij de steun van 80% van de centrumondernemers hebben. 
Het Udense winkelcentrum is een van de economische motoren van Uden en de SP maakt zich ernstige zorgen over het grote aantal leegstaande winkelpanden en het afnemende bezoekersaantal. Wij vinden dat de raakvlakken met "Hierhoudenwevan" momenteel onvoldoende benut worden en hierdoor geen substantiële resultaten voor het winkelcentrum oplevert. Ook vinden we dat met nieuwe ontwikkelingen, zoals het smart city concept de inbreng van de centrumondernemers in verband met de invulling en eventueel de financiering niet gemist kan worden.

Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld over de status want 6 maanden zonder vooruitgang betekend achteruitgang voor het mooie Udense centrum.

U bent hier